Licznik odwiedzin:
304478

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2021-08-06 08:09:14 schemat organizacyjny Struktura organizacyjna
2021-08-06 08:07:49 Aktualizacja komórek organizacyjnych Komórki organizacyjne
2021-08-06 08:04:47 Zmiana nazw działów Dyrekcja i Kierownicy
2021-08-06 07:42:33 Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - przetarg nieograniczony, PRZ/00007/2021 Przetargi
2021-08-06 07:39:41 Zaświadczenie nr 7/2021-5/2007-3 o wpisaniu do niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz postanowienie prostujące Dane o podmiocie
2021-08-06 07:36:17 aktualizacja dokumentów Polityka Jakości Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa
2021-08-06 07:33:42 Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU Zaproszenie do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU
2021-08-06 07:26:49 Zamieszczenie ogłoszenia: Młodszy inżynier – Grupa Badawcza NDT Oferty pracy
2021-08-06 07:20:03 Zamieszczenie ogłoszenia: Specjalista - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Oferty pracy
2021-08-06 07:06:11 Zakończenie naboru do Działu Komunikacji i Marketingu w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia Oferty pracy
2021-03-30 13:29:21 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia Oferty pracy
2021-03-11 09:02:53 Poświadczenia: UDT Nr CO/Tw/Sz/03/07/21 i UDT Nr CO/Tw/Eg/03/07/21 Certyfikaty i uznania
2021-03-05 12:18:16 Zamieszczenie ogłoszenia: konkurs na stanowisko Młodszy inżynier – pion wsparcia - Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Zakład Badań Nieniszczących Oferty pracy
2021-03-01 12:37:43 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Pracownik laboratorium badań niszczących – inżynier w pionie wparcia Oferty pracy
2021-02-18 10:04:45 Informacja o przedłużeniu obowiązywania certyfikatów EWF 16/4 i IIW 11/4 Certyfikaty i uznania
2021-02-16 14:12:09 Deklaracji Dostępności
2021-02-16 08:35:59 Deklaracji Dostępności
2021-02-16 08:34:55 Deklaracji Dostępności
2021-02-16 08:32:55 Deklaracji Dostępności
2021-02-16 08:30:26 Deklaracji Dostępności
2021-02-16 08:25:26 Deklaracji Dostępności
2021-02-16 08:21:01 zamieszczenie deklaracji dostępności Deklaracji Dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa