Licznik odwiedzin:
304478

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2021-10-22 10:23:42 zamieszczenie przetargu: 1/2021 Przetargi
2021-10-21 09:02:18 Pismo o wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok
2021-10-20 11:57:10 Bilans za rok 2020 Dane finansowe
2021-10-20 09:23:15 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia Oferty pracy
2021-10-19 08:10:44 Zamieszczenie ogłoszenia: Specjalista w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – pion wsparcia Oferty pracy
2021-10-08 13:56:40 Zamieszczenie ogłoszenia: Młodszy inżynier – Grupa Badawcza NDT Oferty pracy
2021-10-05 13:00:42 Poświadczenia UDT Nr CO/Tw/Sz/03/07/21 i UDT Nr CO/Tw/Eg/03/07/21 wraz z załacznikami Certyfikaty i uznania
2021-10-01 10:43:27 Certyfikat Autoryzacji Organizacji Krajowej upoważnionej do działania w imieniu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) na terenie Polski wydany przez Europejską Federację Spawalniczą ANB EWF Nr 16/5 Certyfikaty i uznania
2021-09-20 12:41:27 Informacje publiczne
2021-09-20 12:38:35 Tryb załatwiania spraw
2021-09-20 09:25:54 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Spawalnictwa, Nr AB 042 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji - aktualizacja Certyfikaty i uznania
2021-09-08 15:41:16 dodano załącznik 1 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok
2021-09-07 13:19:15 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok
2021-09-07 12:35:48 zmiana adresu email (konkurs na Zastępcę Dyrektora) Oferty pracy
2021-09-06 12:57:32 dodano wpis o rozpoczęciu rekrutacji: konkurs na stanowisko Młodszy inżynier – pion wsparcia Oferty pracy
2021-09-06 12:15:02 zamieszczenie ogłoszenia Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok
2021-09-06 11:23:54 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia Oferty pracy
2021-09-06 11:23:00 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia Oferty pracy
2021-08-30 13:53:42 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji Oferty pracy
2021-08-26 12:28:50 Oferty pracy
2021-08-12 10:43:57 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zaproszenie do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU
2021-08-11 12:23:59 Deklaracji Dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa