Licznik odwiedzin:
259258
Licznik wyświelteń podstrony:
2106

Przetarg nr 6-2019


Modernizacja stacji transformatorowej oraz przyłącza będącego w eksploatacji Instytutu Spawalnictwa na terenie Sieć Badawcza  Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława  16-18 w  Gliwicach   

Dokumentacja techniczna:

Pytania i odpowiedzi potęcjalnych wykonawców:

Ogłoszenia:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik 1 - formularz ofertowy
Rozmiar 27 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 7 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 9 - Umowa
Rozmiar 64 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 6-2019
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 19.11.2019
czas udostępnienia informacji 30.09.2019 12:24:08
czas ostatniej aktualizacji 19.11.2019 10:51:34

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa