Licznik odwiedzin:
259300
Licznik wyświelteń podstrony:
2026

Przetarg nr 5-2019


Remont instalacji elektrycznej i słaboprądowej w pomieszczeniach laboratoriów  w budynku G1 oraz warsztatów budynek H na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach  

Dokumentacja techniczna:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik 1 - formularz ofertowy
Rozmiar 28 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 7 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 9 - Umowa o roboty elektryczne
Rozmiar 64 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 5-2019
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 28.10.2019
czas udostępnienia informacji 26.09.2019 07:16:14
czas ostatniej aktualizacji 28.10.2019 13:09:35

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa