Licznik odwiedzin:
259289
Licznik wyświelteń podstrony:
1685

Przetarg nr 3-2020


Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Rozmiar 30 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę robót w ostatnich 5 latach
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 7 - Wykaz osób sierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 9 - Umowa
Rozmiar 61 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 3-2020
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia Sprzedaży i Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 29.05.2020
czas udostępnienia informacji 14.05.2020 07:11:56
czas ostatniej aktualizacji 29.05.2020 13:20:58

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa