Licznik odwiedzin:
259300
Licznik wyświelteń podstrony:
2393

Przetarg nr 1-2019

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY - modyfikacja 17.01.2019 r.
Rozmiar 34 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy/ Lista podmiotów należących do tej ...
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Wykaz usług spełniających wymagania
Rozmiar 17 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 7 - WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 8 - UMOWA
Rozmiar 31 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 9 - REGULAMIN WEWNĘTRZNY SŁUŻBY PRACOWNIKÓW OCHRONY W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA Gliwice
Rozmiar 38 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 1-2019
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 04.02.2019
czas udostępnienia informacji 15.01.2019 12:51:03
czas ostatniej aktualizacji 04.02.2019 09:35:53

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa