Licznik odwiedzin:
325971
Licznik wyświelteń podstrony:
14995

Wersja wpisu Certyfikaty i uznania z dnia czw., 06/04/2020 - 11:43

System zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10

Okres ważności certyfikatu: od 20.05.2019 do 10.01.2022 Nr J - 2163/6/2018


Instytut Spawalnictwa jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej (numer identyfikacyjny: 1405), działającą w sferze badania i certyfikowania wyrobów, systemów oraz personelu, świadczącą usługi dla potrzeb oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych.

Zakres notyfikacji:
Dyrektywa 2014/68/WE (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_54759) dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do urządzeń ciśnieniowych.
ROZPORZĄDZENIE NR 305/2011 (CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez EWF:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez IIW:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez PCA:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez UDT:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez TDT:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez Bureau Veritas:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez Polski Rejestr Statków:


Świadectwo członkostwa klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Nr 28/95

 

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Certyfikaty i uznania
podmiot udostępniający Komórki IS
osoba, która wytworzyła informację Kierownicy poszczególnych komórek IS
osoba, która odpowiada za treść informacji Kierownicy poszczególnych komórek IS
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 04.06.2020
czas udostępnienia informacji 28.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 04.06.2020 12:43:21

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa