Licznik odwiedzin:
325988
Licznik wyświelteń podstrony:
2157

Wersja wpisu Przetarg nr 6-2020 z dnia pon., 11/23/2020 - 13:05


Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Rozmiar 33 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar 23 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy
Rozmiar 23 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę robót w ostatnich 5 latach
Rozmiar 23 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 7 - Wykaz osób sierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 9 - Umowa
Rozmiar 63 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 6-2020
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia Sprzedaży i Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 23.11.2020
czas udostępnienia informacji 23.11.2020 13:05:58
czas ostatniej aktualizacji 23.11.2020 13:05:58

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa